(sidan är under uppbyggnad)

 

Millimetervågsterapi (MMV) modern hälsobehandling för var och en. Millimetervågsterapi är sedan 50 år tillbaka, en väl utforskad terapi i Ryssland och har bakom sig hundratals forskningsresultat och tusentals referenser. Millimetervågsterapi  fungerar på ett helt naturligt sätt, med  ofta mkt effektiva resultat och utan biverkningar. Den avlägsnar  inte bara symtomen utan säger sig även återställa organ och systemstruktur- en förutsättning för bestående behandlingsreultat. År 2000 fick ryska vetenskapsmän och forskare som tillämpade millimetervågsterapi inom biologi och medicin det strörsta statliga priset i Ryssland (motsvarande västvärldens Nobel pris)

Vad är millimetervågor?

Millimetervågor är det språk våra celler använder för kommunication sinsemellan. Cellen är levande och vibrerar med en viss frekvens. Sådana vibrationer skapar vågrörelser. Det har visat sig att hela världen är genomsyrad av supersmå vibrationer, och detta gör det möjligt att förstå existensen av framtidens utveckling av kroppen. Enligt kvantmekanisk modell har varje föremål en dubbelnatur en materiell och en elektromagnetisk  där allt vibrerar och varje cell är en del av sammanhanget.

Millimetervågor (radioågor) har en frekvens mellan 42,3 och 100 GHz, gigahertz. Det är med dessa vågor våra celles membran  vibrerar och sänder information till varandra. Vid obalans i dessa vågor börjar hälsoproblem att uppstå. Millimetervågsapparaten genererar vågor ungefär med samma styrka som kroppens 10-10mw/cm2, vilket är en miljon gånger mindre än strålning från våra mobiler!

Hur fungerar millimetervågsterapi?

Det är känt att kroppen består av celler och att varje cell fungerar som en fabrik, som tar emot näring och syre, skapar energi och för bort slaggprodukter. Detta sker genom cellernas menbran. cellens membranladdning är 60-90m V, millivolt. Om laddningen är lägre eller högre så fungerar cellen sämre. Instrumentet för millimetervågor producerar samma frekvens som cellernas membran. När frekvensen kommer i kontakt med kroppen skpas resonans som stärker cellens egna vibrationer.

Effekter av millimetervågor?

Tester genomförda i Ryssland visar att oberoende sjukdomens art så normaliserar millimetervågorna immunsystemets parametrar, förbättrar mikrocirkulationen, balanserar kroppens ämnesomsättning, bromsar åldrandet och därmed förlänger livslängden, förhindrar utveckling av sjukdomar samt övergång av akuta sjukdomar till kroniska, sänker risken för onkologiska sjukdomar, höjer läkemedlets effekter och sänker deras toxicitet och biverkningar, förkortar behandlingstider och förbättrar hälsotillstånd för patienter med hjärtinfarkt och hjärnblödning, påskyndar läkning av benbrott 2,5-3 gånger samt ger en tydlig smärtlindrande effekt.

Tester?

Instrumenten för millimervågor har genom gått storskaliga kliniska tester i över 8 år vid ledande ryska sjukhus. Bara i ryssland studerades MMV:s kliniska effekter på 20 680 patienter under 1993-2000. I dessa fall uppvisades 96,94 % positiva resultat (tillfrisknade-förbättring)