"TRIOMED"
Millimetervågor som aktiverar cellernas egen process till självläkning

(sidan är under uppbyggnad)

Allergier och autoimmuna problem!

 

 

Balansering på vår mottagning!

Vid första besöket gör vi en hälsotest/kroppsscanning med instrumentet Life System eftersom allergi kan ha flera dolda faktorer. Då får vi en uppfattning vad din kropp kan vara belastad av eller behöver lite extra hjälp med. Vi lägger upp en skräddarsydd balanseringsplan, kostråd och specifika preparat just för ditt behov. Samt används även L.I.F.E System vid varje besök för att snabbare komma till rätta med ett problem! Man brukar normalt räkna med ca 4-7 besök när man jobbar med allergibesvär. I dag är 9/10 av våra patienter mkt nöjda över de resultat de tycker sig fått här!

"TRIOMED" och Life System"

Balanseringarna gör vi med "TRIOMED COMPACT" (och utrustningen "Life System") som är framtaget av ryska vetenskapsmän, som balanserar kroppens celler med millimetervågor som är snarlika människans kroppsvågor. I forskarvärlden talas det alltmer om hur viktigt cellernas membran är för hälsan. En viktig faktor är deras elektriska laddning. Friska cellmembran har en laddning på 70 MV, millivolt.

Millimetervågsterapi är en modern hälsobehandling. Är sedan 50 år tillbaka, en väl utforskad terapiform i Ryssland och har bakom sig hundratals forskningsresultat och tusentals referenser. År 2000 fick Ryska vetenskapsmän och forskare som tillämpade millimetervågsterapi inom biologi och medicin det strörsta statliga priset i Ryssland ( motsvarande vårt Nobel-pris)

 

(Läs mer om millimeterterapi under fliken "Millimetervågsterapi")

Millimetervågor är bästa sättet att stärka membranens spänning och avsevärt förbättra tillförsel av näring och syre.

Läs gärna om de fina referenser vi fått på allergi!

 

Hur fungerar vårt system och varför får kroppen problem?

Vår kropp är självläkande men för att fungera optimalt behöver den kunna arbeta utan störningar

När våra fantastiska celler fungerar optimalt skapas mindre eller få restprodukter. Men om cellfunktionen inte fungerar ordentligt skapas lätt infammatoriska restprodukter. Detta påverkar vårt ph värde i vår vätska runt cellen och försämrar cirkulationen till och från våra celler. Har vi en dålig  Fas1 och Fas 2 -avgiftning i vår lever, kan den inte omvandla ett gift till att bli mindre som sen senare skall föras ut.

Redan här börjar kroppen få "problem" . Om detta fortgår kan det efter ett tag leda till trötthet, sömnproblem, obalanser i kroppens immunsystem, nedstämdhet, irritationsproblem, svårt att klara av alkohol, allergiska reaktioner, värk i kroppen mm

I tidskriften "Der Spiegel" och "Profil" visar belägg för hur bl.a en antibiotikakur under de första levnadsåren ökar sannolikheten för allergier senare i livet med över 50%. Jag har även sett hur  antibiotika behandling drar ner kroppens immunsystem även i vuxen ålder och orsakar stora besvär. Många av dessa får även problem med gluten och mjölk intollerans. Kroppen får jobba med ett "inbördeskrig", och det kriget pågår i kroppen oavbrutet! Inte undra på att många allergiker klagar på trötthet!

Skolmedicin bekämpar detta med antihistaminer och kortison. För kroppen är det som "konstgjord andning" och problemet döljs för tillfället eller ytligt det botar inget!

Man måste jobba med orsaken för att ett symtomet skall försvinna, och inte tvärtom! 

 

Kosten har en avgörande faktor!

Köttprodukter!

I mitt arbete sedan 05- har jag fått erfara många nya upptäckter på hur viktig kosten är att beakta! De bästa resultaten säger sig de patienter som är vegetarianer och ännu bättre respons på veganer ( de människor som helt tagit bort allt från djurriket ) Animaliska produkter som kött, korv och fisk innehåller mkt arakidonsyra, vars nedbrytningsprodukter är prostaglandiner och leukotriener. Bl.a så förmedlar prostaglandiner smärta, och prostaglandin E2 förekommer i ökad utsträckning i ledvätskan hos reumatiker och är aktivt vid nedbrytningen av brosket vid reumatism. Ju mer arakidonsyra kosten innehåller desto mer inflammationsämnen kan bildas. Det är därför som vegankosten tydligt är mer effektivare, då den helt saknar arakidonsyran.

Mjölk!

En annan anledning till att allergier och autoimmuna sjukdomar ökar är pga av mjölk. Det går inte att komma ifrån att mjölkprodukter spelar en lika stor roll som vete, kött, raffinerade produkter och pesticider (besprutningsmedel) när det gäller den negativa påverkan detta har på allergier i kroppen. Modersmjölken (oavsett för djur eller människor) är detta bara avsett för kalven eller spädbarnet. Fram till puberteten  kan det hända att (ko-) mjölkprodukter inte är lika skadliga, men det är absolut ej bra för kroppen då detta är slembildande. Man har också konstaterat att barn som äter mkt mjölkprodukter ofta är mer förkylda. Mjölken från varje ko har en individuell proteinsammansättning  och innehåller olika typer av proteiner. Men i den moderna mjölkproduktionen blandas mjölken från hundratals eller tusentals kor samman och proteinerna i mjölken denatureras dessutom genom pastörisering. Vi får då en proteincocktail som människans immunsystem inte längre klarar av. Mjölken blir en källa till allergier och andra autoimmuna sjukdomar.

Även den som inte är allergisk mot mjölk kan ha svårt att bryta ner den, eftersom det inte är meningen att vi skall dricka mjölk efter amningstiden har många vuxna för lite laktas i kroppen ( det enzym som skall bryta ner mjölksockret laktos ) Laktasbrist ger bl.a gaser i magen. Korna får också i sig allt mer skadliga ämnen genom fodret som sedan förs vidare i mjölken. Precis som kroppen hos ammande kvinnor går skadliga ämnen som exempelvis kvicksilver ut i kornas mjölk under ammningstiden.

I en studie som publicerats i New England Journal og Medicine kunde man visa belägg för att de sämsta värdena för modersmjölk hos kvinnor var de som inte åt vegetariskt. Kött innehåller genomsnitt 14 gånger mer pesticider än vegetabiliska livsmedel. I genomsnitt var de kemiska gifterna i modersmjölken 35 gånger lägre hos veganer än hos andra!

En bakterie som kallas Mycobacterium paratuberculosis hindrar de vita blodkropparna att döda E.coli bakterier, vilket är den bakerie som finns i högre mängder hos tarmvävnaden hos de med Crohn's. Man tror att mykobakterien kommer in i kroppen via olika mjölkprodukter. Mjölken hårdpasteriseras på mejeriet för att döda bakterierna i den. Men har du tänkt på att det bara spräcker sönder bakterieväggen och läcker ut alla ämnen inkl histamin som finns i bakterien? Dessutom blir mjölken inte ren utan istället full av en massa bakteriväggar som retar immunförsvaret. Inom immunforskning används just LPS (lipopolysackarid) från bakterieväggar för att dra igång ett kraftigt immunförsvar. Mjölken ger alltså en ständig retning av immunförsvaret och skapar inflammation. Inte särskilt hälsosamt.

Det är märkligt vilka reaktioner det kan väcka när man ifrågasätter mjölkens hälsosamma effekter i ”mellanmjölkens land”. Som om det fanns en oskriven lag att alla ska dricka komjölk. Det finns också en myt om mjölkens förträfflighet för att undvika benskörhet. Hos afrikanska bantukvinnor är dock benskörhet i stort sett okänt fastän de aldrig äter mjölkprodukter. På samma sätt kan vi täcka stora delar av vårt kalciumbehov via gröna bladgrönsaker, bönor och fisk.

När jag sökte efter info om mjölk + allergi vid en stor medicinsk databas gav det över 400 vetenskapliga artiklar. Nya rekommendationer från WHO European region säger också att barn ska undvika komjölk före 10–12 månaders ålder. En för tidig introduktion av komjölk kan leda till blödningar i tarmen. Finska forskningsstudier visar att småbarn inte bör få komjölk före 9 månaders ålder eftersom det kan öka risken för allergier och infektioner senare i livet.

Upprepade öroninfektioner kan bero på allergier mot vanlig mat enligt en studie från Georgetown University i Washington, USA. Hela 81 av 104 barn var allergiska mot mjölk- och vetemjölsprodukter och när dessa uteslöts ur kosten blev 86 procent av barnen signifikant mycket bättre. I boken ”Don’t drink your milk” skriver läkaren Frank Oski om sambandet mellan mjölkprodukter och barns allergier, eksem och öroninfektioner. Oski var tidigare chef på barnkliniken vid John Hopkins Medical School och han menar att många barn med upprepade öroninfektioner behandlas med antibiotika i onödan. I Sverige har Socialstyrelsen, Medicinska Forskningsrådet och Landstingsförbundet nyligen enats om att rekommendera ingen utskrift av antibiotika till barn över två år med öroninflammation.

Komjölk är knappast en sådan naturlig produkt som producenterna vill göra gällande. Den är pastöriserad, homogeniserad och har en annan näringssammansättning än människomjölken – eftersom den är till för växande kalvar. Med tanke på resultaten ovan kan man fråga sig om det inte är vildeledande (eller falsk?) marknadsföring att bara framhålla mjölkens hälsofrämjande effekter.

Slutligen har jag en undran. Det är bevisligen mycket viktigt att motionera för att undvika benskörhet, men hur går det då för alla de kor som mest står stilla i sitt bås. Drabbas inte de av benskörhet?

Alternativ till den vanliga mjölken kan i stället rekommenderas rismjölk, kokosmjölk, mandelmjölk, ekologisk soyamjölk eller havremjölken som är väldigt omtyckt för den neutrala smaken.