Är du intresserad av: 

Monokrom färgterapi,
Mindfulness, 
Ljusterapi,
Stresshantering m.m 
www.vuk.se 

Johnny Fredriksson